Projektų valdymo srityje bendrovė teikia paslaugas, apimančias visas projekto vykdymo stadijas:


• Teritorijų planavimo planuojamai ūkinei veiklai galimybių studijų atlikimas
• Teritorijų planavimas
• Pagalba parenkant pastato projektuotojus
• Techninio projekto parengimas, atlikimo valdymas
• Inžinerinis konsultavimas projektavimo stadijoje, projekto vertinimas
• Projektinių sprendinių bei organizavimo racionalizavimas
• Rangovų projekto įgyvendinimui parinkimas
• Statybos projekto inžinerinis, ekonominis ir juridinis konsultavimas
• Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė
• Statybos techninė priežiūra

Mūsų bendrovės specialistų įsigilinimas į užsakovo poreikius ir dalyvavimas visose projekto stadijose padeda numatyti galimą riziką ir išvengti jos iki projekto įgyvendinimo, todėl garantuoja geriausius rezultatus užsakovui.

Susisiekite 
Paskambinkite ar parašykite trumpą žinutę.